Webmin

Tìm hiểu về Bacula Server Backup + Webmin [ Phần 2]

Tiếp theo bài viết Tìm hiểu về Bacula Server Backup + Webmin [ Phần 1], hôm nay Nhân Hòa sẽ tiếp tục phần bài viết thứ 3 Demo triển khai Bacula server + webmin. Qua phần bài viết 1 các bạn có thể hiểu cơ bản về các khái niệm Bacula và webmin. Chuẩn bị…

Tìm hiểu về Bacula Server Backup + Webmin [ Phần 1]

Hôm nay Nhân Hòa sẽ giới thiệu đến các bạn mô hình backup dữ liệu với các phần mềm mã nguồn mở là Bacula kết hợp Webmin. Các nội dung chính trong bài viết: Giới thiệu Bacula Server Backup Giới thiệu Webmin Demo triển khai   Bacula Server Backup 1.Giới thiệu phần mềm Bacula Bacula…