yum

Hướng dẫn sử dụng yum để kiểm tra lịch sử các lần sử thao tác với yum trên hệ thống

yum(Yellowdog Updater Modified) là một công cụ mạnh mẽ dùng để quản lý các software packages trên các Linux Distributions sử dụng RPM. yum được phát triển bởi Redhat và là phần mềm hoàn toàn miễn phí và mặc định được cài đặt sẵn trên các hệ thống Redhat Linux hoặc các Distribution khác phát triển…