18/02/2022

Batch script ghi nội dung vào file text trên windows

Bài viết hướng dẫn Batch script ghi nội dung vào file text trên windows.Tạo file batch có nội dung sau
@echo off
@echo “noi dung test” > test.txt
@echo 123>> test.txt
@echo 245.67>> test.txt

Để đọc file text trên batch script chúng ta dùng lệnh sau:
type test.txt

Nội dung sẽ hiển thị như sau
noi dung test
123
245.67

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *