24/02/2022

Gatling – Hướng dẫn cài đặt gatling trên windows 10

Công cụ benchmark gatling hỗ trợ cài đặt, triển khai trên hệ điều hành windows 10 một cách đơn giản.

1. Cài đặt java jre-8

Download bản cài đặt java jre tại đường trong thư mục tại đây! 

Thực hiện cài đặt đơn giản.

Next cho tới khi hoàn thành.

2. Download source gatling

–  Nhập đường link trên trình duyệt file source gatling sẽ tự đông tải xuống.

https://repo1.maven.org/maven2/io/gatling/highcharts/gatling-charts-highcharts-bundle/3.2.0/gatling-charts-highcharts-bundle-3.2.0-bundle.zip

– Giải nén source gatling

– Cấu trúc thư mục source gatling

bin: Chứa các script thực hiện Gatling và Recorder
conf: Chứa cấu hình cho Gatling như Log, Report, ..
lib: Chứa thư viên sử dụng bởi Gatling
user-files: Chứa dữ liệu người dùng
simulations: Chứa các kịch bản test (Scale file).
data: Chứa các dữ liệu mẫu (Feeder files)
bodies: Chứa template cho Request ảo
results: Chứa kết quả sau những lần thực hiện test

3. Thiết lập proxy

Thiết lập proxy để mọi truy cập trên trình duyệt (sử dụng chrome) được ghi lại bởi gatling tạo thành kịch bản.

– Tại Nâng cao => Mở tùy chọn cài đặt proxy trên máy tính của bạn

-Sẽ mở ra phần cấu hình proxy của windows 10

Thiết lâp Address http://localhost, port : 8000 => Save

4. Sử dụng Gatling Recorder

Bước 1: Khởi động Gatling Recorder

Chạy file recorder.bat trong gatling-charts-highcharts-bundle-3.2.0\bin

Chờ một lát giao diện thiết lập gatling hiện lên.

Start để bắt đầu.

Bước 2: Thực hiện kịch bản

Người dùng truy cập vào trang chủ
Người dùng chuyển sang trang admin
Người dùng đăng nhập vào trang admin
Người dùng đăng xuất khỏi trang admin

Kết quả thu được tại Gatling recorder

Save lại xuất hiên ở trong thư mục chứa file recoder .scala

5. Sử dụng Gatling Test

+ Chạy kịch bản vừa quay lại

+ Chờ một lát lựa chọn đúng kịch bản vừa quay.

+ Truy cập đường dẫn kết quả bằng, mở file index.html bằng trình duyệt.

+ Xem kết quả gatling dạng biểu đồ.

Khi cần hỗ trợ xin liên hệ với chúng tôi:

Công ty phần mềm Nhân Hòa