24/02/2022

Gatling – Hướng dẫn sử dụng gatling recoder

Gatling Recorder hỗ trợ người dùng sinh ra kịch bản test nhanh chóng bằng cách thu thập các request HTTP diễn ra giữa trình duyệt và trang web muốn kiếm thử mong muốn.

Tổng quan

Gatling Recorder hỗ trợ người dùng sinh ra kịch bản test nhanh chóng bằng cách thu thập các request HTTP diễn ra giữa trình duyệt và trang web muốn kiếm thử mong muốn.

Cách sử dụng Gatling Recoder

Kịch bản một user truy cập sẽ là

 • Bước 1: Người dùng truy cập trang chủ
 • Bước 2: Chuyển sang đọc một bài viết
 • Bước 3: Tìm kiếm một bài viết
 • Bước 4: Truy cập một bài viết trong danh sách có được từ bước 3
 • Bước 5: Người dùng trở về trang chủ

Bước 1: Khởi động Gatling Recorder

Đối với người sử dụng Gatling trên Windows, chạy file recoder với quyền Administrator

Sau khi khởi động gatling

 1.  Điền thông tin port, gatling sẽ đóng vai trò làm proxy để capture dữ liệu khi truy cập web
 2.  Class Name: tên kịch bản test
 3. Bắt đầu thực hiện kịch bản test

Bước 2: Trỏ Proxy về Proxy server của Gatling Recorder

Trên trình duyệt chrome, vào mục cài đặt

Tìm kiếm mục proxy

Trong bước manual setup, bật proxy theo thông số đã set trong Gatling

 •  Lựa chọn Manual
 •  Nhập HTTP Proxy bằng localhost port 8000
 •  Chọn đóng popup Network Proxy

Lưu ý: Sau khi quay xong kịch bản test, bạn cần phải disable proxy tại Chrome để có thể truy cập Internet bình thường

Bước 3: Thực hiện test

Truy cập vào một website , sau đó thực hiện test bằng cách thao tác như người dùng thông thường. Xem bài viết, login,…

Sau khi test xong, trên giao diện Gatling, ta thực hiện stop lại việc test

Kết quả của việc Test sẽ được lưu trong đường dẫn thư mục sau

Kiểm tra lại file test

 • 1 Nhập đường dẫn ở bước phía trên
 • 2 Là file kết quả test đã được lưu lại.

Tổng kết

Đến đây, ta đã hoàn thành việc sử dụng Gatling Recoder để thực hiện một kịch bản test benchmark một website bất kì.


Khi cần hỗ trợ xin liên hệ với chúng tôi:

Công ty phần mềm Nhân Hòa