22/02/2022

IIS Web Server

Tất cả các hướng dẫn có liên quan đến IIS Web Server từ Nhân Hoà

IIS là viết tắt của từ (Internet Information Services ), được tích hợp sẵn với các phiên bản của Windows Server. Internet Information Services (IIS) bao gồm dịch vụ dành cho máy chủ chạy trên nền hệ điều hành Window nhằm cung cấp và phân tán các thông tin lên mạng, nó bao gồm nhiều dịch vụ khác nhau như Web Server, FTP Server…