Email

Các bản ghi cho tên miền khi sử dụng Email cho Doanh nghiệp

Ở bài trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về các bản ghi cho tên miền. Trong bài này chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu các bản ghi cho một số dịch vụ cơ bản, trong đó email là dịch vụ quan trọng cho mỗi cá nhân hay doanh nghiệp. Chúng ta…

Cấu hình email trên Outlook

Các bước cấu hình email trên Outlook Tại ô Search của Windows, tìm kiếm Control Panel Chọn small icons Chọn Mail Chọn tiếp Email Accounts Chọn tiếp New Chọn Manual… Xong Next Chọn Pop or Imap xong Next Cấu hình các thông số tương tự trong hình theo tài khoản email của bản, sau đó…

Tính năng Catch-all Email

Catch-All Email là gì? Catch-All Email là chức năng nhận toàn bộ mail gửi đến domain khi email người nhận không chính xác hoặc không tồn tại. Catch-All Email là chức năng tồn tại trên hầu hết các Email Server hay Email Hosting. Vậy ứng dụng thực tế của Catch-All Email là gì? Catch-All Email nhận tất cả…

Hướng dẫn đổi mật khẩu account admin zimbra

Khi cài đặt email server zimbra mặc định sinh ra một account admin có toàn quyền quản trị trên hệ thống email server. Tuy nhiên trong quá trình vận hành sử dụng người quản trị không nhớ được mật khẩu admin nên phải thực hiện thao tác reset password account admin zimbra. Bước 1: SSH vào email server…