[Cloud365] Giới thiệu về ứng dụng Plesk tại Cloud365

Tác giả: 01/03/2022

1. Giới thiệu Plesk và Plesk trên Cloud365

Bạn là một lập trình viên, bạn là một sinh viên, một doanh nghiệp có vận hành các trang web riêng cho mình hẳn sử dụng qua một Control Panel nhằm quản lý Source code của mình trên nền tảng web.

Ở bài giới thiệu trước chúng tôi đã giới thiệu cho bạn về DirectAdmin trên nền tảng Cloud365 của Nhân Hòa.

Trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho bạn một sự lựa chọn khác cực oách không kém đó là Plesk.

Plesk là Control Panel quản trị Hosting trên cả Windows và Linux toàn diện cho WebHosting. Trên hệ thống Cloud365 của Nhân Hòa, chúng tôi cung cấp template được đóng gói sẵn Plesk để cho khách hàng có thể sử dụng ngay tức thì.

  • Tự động khởi tạo khi khách hàng đăng ký.
  • Tự động gửi thông tin quản trị Plesk sau khi cài đặt thành công.
  • Áp dụng chính sách mật khẩu mạnh.
  • Bảo mật thông tin khách hàng.
  • Khách hàng chủ động cho việc quản trị Cloud VPS Plesk.
  • Plesk hỗ trợ trên cả Linux(CentOS) và Windows.

Dịch vụ Cloud365 của Nhân Hòa cho phép bạn cài đặt nhanh chóng một Cloud VPS có tích hợp sẵn Plesk hoặc có thể rebuild Cloud VPS có sẵn thành Plesk nếu bạn có nhu cầu sử dụng.

1. Đăng ký mới Cloud VPS Plesk

1.1. Lựa chọn bản Plesk bạn muốn cài đặt

Như một số nhà cung cấp khác bạn chỉ có thể đăng ký những Cloud VPS trắng và bạn phải tự cài đặt ứng dụng Plesk để sử dụng. Cloud VPS Nhân Hòa cung cấp đã được tích hợp sẵn vào Cloud VPS, bạn có thể lên trang chủ nhanhoa.com.

Hoặc Linux

Sau khi bạn lựa chọn Cloud VPS có ứng dụng Plesk và hoàn tất các thủ tục đăng ký, bạn sẽ nhận được thông tin quản trị Cloud VPS, Plesk qua email đăng ký của bạn.

Bạn kiểm tra email để lấy thông tin.

Bạn cũng có thể quản lý các thao tác khác đối với Cloud VPS này trên giao diện Tham khảo sử dụng sử dụng portal.

1.2. Đăng nhập quản trị Plesk

Với thông tin Nhân Hòa cung cấp qua email bạn có thể truy cập và quản trị Plesk trên Cloud VPS của mình.

https://ip-cloud-vps:8443

2. Chuyển đổi sử dụng Cloud VPS Plesk

Với portal được Nhân Hòa phát triển mang lại sự chủ động và tiện lợi cho khách hàng. Bạn có thể hoàn toàn chủ động thay đổi hệ điều hành cho Cloud VPS của mình mà vẫn giữ nguyên các thông số cấu hình Cloud VPS.
Tham khảo sử dụng sử dụng portal tại đây

Chi tiết quá trình rebuild

Quá trình rebuild hoàn tất thông tin quản trị Cloud VPS, DirectAdmin được gửi về email của bạn.

01/03/2022

Trả lời