Hướng dẫn kích hoạt DNSSEC trên ZoneDNS

Tác giả: 31/08/2022

Như chúng ta đã biết ở bài tìm hiểu về DNSSEC, trong bài này sẽ hướng dẫn kích hoạt DNSSEC trên hệ thống ZONEDNS

Bước 1: Đăng nhập Zonedns.vn

  • Truy cập vào phần quản lý tên miền ở liên kết: http://zonedns.vn/
  • Sử dụng Username và Password được cung cấp bởi Nhân Hòa để đăng nhập.

Bước 2: Kích hoạt DNSSEC

  • Kích hoạt DNSSEC bằng cách click nút Bật DNSSEC, sau đó chọn Xác nhận.

Kết quả sau khi bật DSNSSEC:

  • Hệ thống hiển thị thông tin bản ghi DS như sau:

Đối với tên miền đăng ký ở Nhân Hòa nhưng NameServer sử dụng ở nhà cung cấp khác

Bước 1: Lấy thông tin của bản ghi DS

  • Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp NameServer mà tên miền đang sử dụng để nhận thông tin bản ghi DS.

Bước 2: Đăng nhập vào trang customer.nhanhoa.com

Bước 3: Chỉnh sửa bản ghi DS

  • Click chọn nút Chỉnh sửa DS Record (DNSSEC) tại trang thông tin tên miền.

  • Nhập thông tin của bản ghi DS mà Quý khách đã nhận được ở Bước 1 vào các trường tương ứng sau đó chọn Cập nhật DS Record.

Trả lời