Khắc phục lỗi mất kết nối MySQL trên aaPanel

Tác giả: 03/08/2023

Khi sử dụng aaPanel, nhiều người sẽ thường xuyên gặp trường hợp website đang hoạt động bình thường bổng gặp thông báo lỗi không thể kết nối được đến MySQL database, trên WordPress thì lỗi này sẽ hiển thị với thông báo “Error establishing a database connection“.

– Nguyên nhân là khi cài đặt gói phần mềm MySQL hoặc MariaDB vào aaPanel, nó sẽ tự tính toán cấu hình MySQL database dựa theo dung lượng RAM trên máy chủ, và thường là MySQL sẽ sử dụng nhiều RAM hơn so với dự kiến.

– Để khắc phục lỗi này, bạn truy cập vào bảng điều khiển aaPanel, truy cập vào App Store => MySQL và ấn nút Settings.

+ Sau đó chọn Optimization.

+ Nếu VPS của bạn có từ 3GB RAM trở lên thì có thể chọn mục Optimization plan phù hợp với lượng RAM mà bạn muốn cấp cho MySQL. RAM cấp cho MySQL chỉ nên bằng khoảng 40% của tổng lượng RAM có trên máy chủ.

+ Trường hợp VPS bạn sử dụng có khoảng 1-2GB RAM thì nên chỉnh thông số thủ công, hạ tất cả các thông số xuống để phần Max RAM usage hiển thị sử dụng khoảng 300MB đến 500MB là hợp lý.

+ Sau khi đã chọn thông số, bạn quay lại menu Service và tiến hành khởi động lại MySQL.

Trả lời