25/02/2022

Moodle – Nâng cấp lên phiên bản mới nhất

Hướng dẫn nâng cấp hệ thống elearning làm theo mã nguồn mở Moodle, nâng phiên bản cao hơn – có nhiều tính năng hơn và fix lỗi của Moodle phiên bản cũ.

1. Việc đầu tiên là backup lại dữ liệu trước khi thao tác

root@localhost]# mysqldump -u moodleuser -p moodle > /mnt/moodle_54.sql

ví dụ ở trên:

  2. Download phiên bản moodle mới nhất về

Truy cập https://download.moodle.org/ để download

ví dụ:

3. Upload file lên máy chủ

ví dụ trên:

sftp> cd /var/www/html/

sftp> put moodle-latest-310.zip

4. Đổi tên thư mục moodle cũ và giải nén file zip của bản latest vừa upload lên

chown folder moodle sau khi giải nén

chown apache:apache moodle -R

5. Truy cập website và thực hiện NEXT các bước để upgrade

Bài viết trên là hướng dẫn nâng cấp hệ thống Moodle mới nhất. Chúc các bạn thực hiện thành công!

Tham khảo: Moodle – Thay đổi moodle site’s domain name

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *