25/02/2022

Moodle – Nâng cấp lên phiên bản mới nhất

Hướng dẫn nâng cấp hệ thống elearning làm theo mã nguồn mở Moodle, nâng phiên bản cao hơn – có nhiều tính năng hơn và fix lỗi của Moodle phiên bản cũ.

  1. Việc đầu tiên là backup lại dữ liệu trước khi thao tác

root@localhost]# mysqldump -u moodleuser -p moodle > /mnt/moodle_54.sql

ví dụ ở trên:

  2. Download phiên bản moodle mới nhất về

Truy cập https://download.moodle.org/ để download

ví dụ:

3. Upload file lên máy chủ

ví dụ trên:

sftp> cd /var/www/html/

sftp> put moodle-latest-310.zip

4. Đổi tên thư mục moodle cũ và giải nén file zip của bản latest vừa upload lên

chown folder moodle sau khi giải nén

chown apache:apache moodle -R

5. Truy cập website và thực hiện NEXT các bước để upgrade

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.