25/02/2022

Moodle – Tài liệu hướng dẫn làm bài khảo sát

Trong bài này Nhân Hòa sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện làm bài khảo sát trên Moodle

Phần 1: HƯỚNG DẪN LÀM BÀI KHẢO SÁT

Bước 1: Truy cập hệ thống https://training.cloud365.vn/, đăng nhập vào tài khoản đã được cấp

Lưu ý:

– Nếu quên mật khẩu thì thực hiện thao tác lấy lại mật khẩu

– Phí cấp tài khoản 50.000 VND, liên hệ phòng RD.

Bước 2: Truy cập Site home > Khảo sát làm việc từ xa

Bước 3: Chọn Answer the questions

Thực hiện làm bài khảo sát

Bước 4: Sau khi thực hiện xong khảo sát, chọn Submit your answers

Kết quả, tới đây bạn đã nộp bài khảo sát thành công. Để kết thúc, chọn Continue

Tới đây bạn đã hoàn thành bài khảo sát

Phần 2: HƯỚNG DẪN KIỂM TRA KẾT QUẢ

Bước 1: Truy cập hệ thống https://training.cloud365.vn/, đăng nhập vào tài khoản đã được cấp

Lưu ý:

– Tài khoản phải có quyền quản trị bài khảo sát. Được cấp bởi phòng RD

Bước 2: Chọn Site home > Khảo sát về làm việc từ xa

Bước 3: Chọn Analysis để xem kết quả dạng phân tích

Để tải kết quả phân tích, chọn Export to Excel

Bước 4: Chọn Show response để xem kết quả trả lời chi tiết

Để tải kết quả, tại Download table data as > chọn Microsoft Excel (.xlsx) > Chọn Download

Tới đây, tôi đã hướng dẫn xong các bạn các bước kiểm tra kết quả bài khảo sát.


Khi cần hỗ trợ xin liên hệ với chúng tôi:

Công ty phần mềm Nhân Hòa