18/02/2022

Sử dụng Request Filter để chặn URL

1. Remote vào vps/server

2. Mở IIS Manager, trong bảng Connections > chọn tên vps/server > chọn Request Filter:

3. Chọn tab URL > chọn Deny Sequence > nhập ký tự trong URL cần chặn > OK

Ví dụ: chặn các url có chuối “DialogHandler.aspx” như sau:

Kết quả:

Bây giờ tất cả các request đến vps/server có đường dẫn chứa chuỗi “DialogHandler.aspx” thì đều nhận được phản hồi có status code 404.

Lưu ý: chuỗi url không phân biệt các ký tự viêt hoa, viết thường.

Exclude domain trong Request Filter

Mô tả: Khi tạo URL Filter từ theo cách trên, IIS sẽ tự chèn rule này vào Request Filtering của từng domain, vì vậy để filter này không áp dụng đối với 1 domain chỉ định, cần vào domain đó để xóa filter.

Các bước thực hiện như sau:

Kết quả:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *