18/02/2022

Hướng dẫn enable PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên directadmin

Bài viết hướng dẫn các bạn enable PHP cài đặt PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên DirectAdmin thông qua folder custombuild
cd /usr/local/directadmin/custombuild/
vi ap2/configure.php5

Thêm --enable-intl \ vào phía dưới –enable-mbstring \
–enable-mbstring \
–enable-soap \
–enable-intl \
–with-xmlrpc \

Sau đó build lại php với lệnh
./build php n

Trên đây là hướng dẫn enable PHP. Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *