Etherpad

Jitsi – Hướng dẫn tích hợp tính năng Etherpad

Etherpad là gì? Ứng dụng của Etherpad. Cài đặt và tích hợp Etherpad trên Jitsi Etherpad là một trình soạn thảo văn bản trực tuyến mã nguồn mở. Nền tảng miễn phí cho phép bạn chia sẻ tài liệu với người khác và do đó, đây là một giải pháp thay thế hữu ích để…