Jitsi

Jitsi – Hướng dẫn đổi domain và cài đặt SSL cho Jitsi trên Cloud365

Sau khi quý khách hàng đăng ký máy chủ với ứng dụng Jitsi trên Cloud365, khách hàng sẽ nhận được thông tin truy cập Jitsi thông qua email. Dưới đây là hướng dẫn thay đổi domain và cài đặt SSL Let’s Encrypt cho Jitsi. Hướng dẫn thay đổi domain cho Jitsi trên Cloud365 Bước 1: Trỏ domain…

Jitsi – Hướng dẫn tích hợp tính năng Etherpad

Etherpad là gì? Ứng dụng của Etherpad. Cài đặt và tích hợp Etherpad trên Jitsi Etherpad là một trình soạn thảo văn bản trực tuyến mã nguồn mở. Nền tảng miễn phí cho phép bạn chia sẻ tài liệu với người khác và do đó, đây là một giải pháp thay thế hữu ích để…