Tạo file batch upload ftp

Tạo file batch upload ftp trên windows

Hướng dẫn tạo batch script upload file qua ftp trên windows Ở đây mình tạo file trong folder D:\Script 1, Tạo 1 file ftp.txt open <IP> 21 user password prompt binary mput “*.*” quit 2, Tạo file batch với nội dung sau ftp -s:D:\Script\ftp.txt Chúc các bạn thành công!