18/02/2022

Tạo batch upload file ftp trên windows

Hướng dẫn tạo batch script upload file qua ftp trên windows

Ở đây mình tạo file trong folder D:\Script

1, Tạo 1 file ftp.txt
open <IP> 21
user
password
prompt
binary
mput “*.*”
quit

2, Tạo file batch với nội dung sau
ftp -s:D:\Script\ftp.txt

Trên đây là hướng dẫn tạo batch upload file ftp trên windows. Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *