18/02/2022

Tạo batch upload file ftp trên windows

Hướng dẫn tạo batch script upload file qua ftp trên windows

Ở đây mình tạo file trong folder D:\Script

1, Tạo 1 file ftp.txt
open <IP> 21
user
password
prompt
binary
mput “*.*”
quit

2, Tạo file batch với nội dung sau
ftp -s:D:\Script\ftp.txt

Trên đây là hướng dẫn tạo batch upload file ftp trên windows. Chúc các bạn thành công!