vps

[Cloud365] Giới thiệu về Cloud VPS

Cloud VPS là gì? Cloud VPS hoặc Cloud Server là tên dịch vụ máy chủ được cung cấp trên nền tảng điện toán đám mây, hoạt động dưới dạng chia sẻ tài nguyên từ một máy chủ vật lý ban đầu và có tính năng như một máy chủ riêng biệt (Dedicated Server). Người sử…

[Cloud365] Giới thiệu về Cloud App

Cloud application là gì? Là một hình thức nâng cao của dịch vụ cloud server. Dịch vụ này cung cấp các app được đóng gói sẵn hoặc app tự động cài đặt khi người dùng đăng ký sử dụng. Đây là dịch vụ được đặt tên bởi nhà cung cấp dịch vụ và nằm trong hệ…