cache

[Varnish Cache] Tìm hiểu cơ bản về Varnish Cache

Hôm nay Nhân Hòa sẽ cùng các bạn tìm hiểu về Varnish Cache nhé! Phần trình bày này của mình sẽ theo sườn: các khái niệm, cách cài đặt và demo  caching website với mã nguồn wordpress,test kết quả caching bằng cách  tạo 1 lượng lớn request vào website,các request chiếm tài nguyên máy chủ…

[Hướng dẫn] cách xóa cache trình duyệt (trên mobile)

Bài này chỉ bạn chi tiết cách xóa cache trình duyệt cho mobile browsers bao gồm: Google Chrome, Mozilla FireFox, Microsoft Edge, Opera, Safari. Ngoài ra, chúng tôi còn giải thích cache là gì và cách thức hoạt động của nó. Browser cache là gì? Browser cache, cache trình duyệt, là bộ lưu trữ tạm…

[Hướng dẫn] xóa cache trên mọi trình duyệt (trên máy tính)

Bài này chỉ bạn chi tiết cách xóa cache trình duyệt cho desktop browsers bao gồm: Google Chrome, Mozilla FireFox, Microsoft Edge, Opera, Safari. Ngoài ra, chúng tôi còn giải thích cache là gì và cách thức hoạt động của nó. Browser cache là gì? Browser cache, cache trình duyệt, là bộ lưu trữ tạm…