cấu hình DKIM

Hướng dẫn cấu hình DKIM, DMARC và SPF cho Google Workspace

Nhằm nâng cấp bảo mật của hệ thống Google Workspace trước các tình trạng email nặc danh (phishing email), email rác (spam email), email chứa virus… ngày càng phát triển nguy hiểm và có thể gây ảnh hưởng tới uy tín cũng như hoạt động kinh doanh. Nhân Hòa đề xuất quý khách hàng kiểm…