Google Workspace

Hướng dẫn cấu hình DKIM, DMARC và SPF cho Google Workspace

Nhằm nâng cấp bảo mật của hệ thống Google Workspace trước các tình trạng email nặc danh (phishing email), email rác (spam email), email chứa virus… ngày càng phát triển nguy hiểm và có thể gây ảnh hưởng tới uy tín cũng như hoạt động kinh doanh. Nhân Hòa đề xuất quý khách hàng kiểm…

[Hướng dẫn] Thêm tài khoản admin trên mail google workspace.

Nhân Hòa xin chào các bạn ! Mặc định khi sử dụng dịch vụ mail google workspace sẽ có 1 tài khoản admin, và mail google cũng hỗ trợ tính năng thêm quyền quản trị viên cho các user bên trong. Hôm nay Nhân Hòa hướng dẫn các bạn thêm tài khoản admin trên mail…

[Hướng dẫn] Điều chỉnh tài khoản Admin Google Workspace để các User có thể lấy mật khẩu ứng dụng

Trong quá trình sử dụng dịch vụ Email của Google cụ thể là Google Workspace thì sẽ xuất hiện tình trạng một vài địa chỉ mail không thể lấy được mật khẩu ứng dụng nhằm mục đích cài đặt trên các phần mềm thiết bị hoặc để chuyển dữ liệu sang nhà cung cấp khác…