CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt Openvpn trên CentOS 7

Giới thiệu Virtual Private Network (VPN) – mạng riêng ảo là một mạng riêng dùng để kết nối các máy tính lại với nhau thông qua nền tảng Internet công cộng. VPN giúp tăng cường bảo mật và tính riêng tư cho các hệ thống. VPN cho phép cung cấp quyền truy cập vào các…

Hướng dẫn cài đặt WordPress trên OpenLitespeed CentOS7

WordPress là công cụ tạo trang web mạnh nhất trên thế giới. Đây là hệ thống quản lý nội dung phổ biến (CMS). WordPress nợ sự phổ biến của nó đối với một giao tiếp thân thiện với người dùng cho blog, trang web và quản lý bài đăng mà không yêu cầu người dùng…