default php version

Hướng Dẫn Cấu Hình LEMP VirtualHosts Trên CentOS 7

LEMP LEMP là một nhóm phần mềm nguồn mở thường được cài đặt cùng nhau để cho phép máy chủ lưu trữ các trang web động và ứng dụng web. LEMP được viết tắt từ 4 thành phần của nó: L – Hệ điều hành Linux E – Nginx (Engine x) một máy chủ web…

Set default php version trong shell linux

Nếu server của bạn đang có nhiều version php để chạy hosting, nhưng trong ssh khi chạy shell lại ra version php không đúng như ý bạn, bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn các thay đổi default php khi chạy shell,  1. Đăng nhập vào ssh 2. Mở file .bash_profile . vi .bash_profile 3….