LAMP Docker

LAMP- Docker Compose

Chào các bạn, ở bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức hoạt động của LAMP Stack  xây dựng bằng Docker Compose Thiết lập Apache, MariaDB, PHP và phpMyAdmin với Docker Compose Dịch vụ PHP Dịch vụ Apache Dịch vụ MariaDB Dịch vụ phpMyAdmin Bắt đầu và chạy LAMP Stack với Docker Compose…