LAMP

Install LAMP Ubuntu 24.04

LAMP Stack (Linux, Apache, MySQL/MariaDB và PHP) là một gói công nghệ nguồn mở để xây dựng trang web và ứng dụng web. Mỗi thành phần của LAMP Stack đều miễn phí và bạn có thể cài đặt nó cho cả môi trường phát triển và sản xuất. Trong hướng dẫn này, Nhân Hòa sẽ…

Cài Đặt LAMP VirtualHost trên CENTOS 7

Hôm nay Nhân Hòa sẽ  hướng dẫn các bạn cấu hình LAMP trên CENTOS 7 với các bước cài đặt, backup cơ bản: Dựng LAMP VirtualHost trên centos 7 Cài đặt WordPress Cài đặt  phpMyAdmin Backup tự động source code và database web LAMP là sự kết hợp của Linux + Apache + MySQL +…