OpenVPN

Hướng dẫn cài đặt OpenVPN trên Ubuntu 22.04

Hôm nay Nhân Hòa sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt nhanh OpenVPN trên Ubuntu Server 22.04, Giới thiệu OpenVPN là một SSL VPN (mạng riêng ảo) đầy đủ tính năng. Nó triển khai các phần mở rộng mạng bảo mật OSI lớp 2 hoặc 3 bằng giao thức SSL/TLS. Đây là phần mềm nguồn…

Hướng dẫn cài đặt Openvpn trên CentOS 7

Giới thiệu Virtual Private Network (VPN) – mạng riêng ảo là một mạng riêng dùng để kết nối các máy tính lại với nhau thông qua nền tảng Internet công cộng. VPN giúp tăng cường bảo mật và tính riêng tư cho các hệ thống. VPN cho phép cung cấp quyền truy cập vào các…