Hướng dẫn cài đặt OpenVPN trên Ubuntu 22.04

Tác giả: 01/06/2023

Hôm nay Nhân Hòa sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt nhanh OpenVPN trên Ubuntu Server 22.04,

Giới thiệu

OpenVPN là một SSL VPN (mạng riêng ảo) đầy đủ tính năng. Nó triển khai các phần mở rộng mạng bảo mật OSI lớp 2 hoặc 3 bằng giao thức SSL/TLS. Đây là phần mềm nguồn mở và được phân phối theo GNU GPL. VPN cho phép bạn kết nối an toàn với mạng công cộng không an toàn, chẳng hạn như mạng wifi tại sân bay hoặc khách sạn. VPN cũng được yêu cầu để truy cập tài nguyên máy chủ công ty, doanh nghiệp hoặc gia đình của bạn. Bạn có thể bỏ qua trang web bị chặn địa lý và tăng cường quyền riêng tư hoặc an toàn trực tuyến của mình. Hướng dẫn này cung cấp hướng dẫn từng bước để định cấu hình máy chủ OpenVPN trên máy chủ Ubuntu Linux 22.04.

Phần cấu hình này là phần cấu hình theo script sẽ tự động config  VPS như một Anonymizing Proxy .

Cấu hình

Bước 1 – Update hệ thống

sudo apt update
sudo apt upgrade

Bước 2 – Xem IP máy chủ

Các bạn chạy câu lệnh

ip a

Lưu ý về địa chỉ IP

Hầu hết các máy chủ cloud bao gồm máy chủ vật lý đều có hai loại địa chỉ IP: Địa chỉ IP tĩnh công cộng được gán trực tiếp cho VPS của bạn và được định tuyến từ Internet. Địa chỉ IP private được gắn trực tiếp vào máy chủ của bạn và máy chủ của bạn đứng sau NAT với địa chỉ IP công khai. Ví dụ: AWS EC2/Lightsail, GCP, Azure, Oracle cloud và các dịch vụ khác cung cấp cho bạn loại địa chỉ IP công cộng NAT này. Script cài đặt sẽ tự động phát hiện thiết lập mạng của bạn. Tất cả những gì bạn phải làm là cung cấp địa chỉ IP chính xác khi được yêu cầu.

Bước 3 – Download và chạy script cài đặt

wget https://raw.githubusercontent.com/Nyr/openvpn-install/master/openvpn-install.sh -O ubuntu-22.04-lts-vpn-server.sh
chmod a+x ubuntu-22.04-lts-vpn-server.sh

Bạn có thể xem script bằng các công cụ soạn thảo như nano, vim, vi.

Run script

./ubuntu-22.04-lts-vpn-server.sh

– Chọn giao thức kết nối UDP sẽ nhanh hơn TCP

– Chọn Port kết nối 1194

– Chọn DNS cho client

– Chọn name client

– Quá trình cài đặt tự động kết thúc

– Stop dịch vụ

service openvpn-server@server stop

– Start dịch vụ

service openvpn-server@server start

– Khởi động lại dịch vụ

service openvpn-server@server restart

– Khởi động dịch vụ cùng hệ thống

systemctl enable openvpn-server@server

– Kiểm tra trạng thái dịch vụ

service openvpn-server@server status

Để add thêm user bạn chỉ cẩn chạy lại file script trên


– Bước 4 Tải file kết nối về máy client

Các bạn vào đường dẫn sau để tải file OpenVPN client phù hợp với hệ điều hành

Sau khi các bạn download và cài đặt OpenVPN client chúng ta sẽ import file để kết nối đến máy chủ

Ở đây mình sử dụng máy tính cá nhân nên mình dùng winscp để tải file /root/nhanhoavpn9999.ovpn từ máy chủ cloud

Chuột phải vào biểu tượng phần mềm và import file nhanhoavpn9999.ovpn vừa tải về

Sau khi import xong bạn chọn connect

Biểu tượng khóa xanh là bạn đã kết nối thành công , và khi bạn kết nối ra ngoài internet, các trafic từ máy tính cá nhân của bạn sẽ đi ra internet thông qua máy chủ VPN này, các bạn có thể vào trang showip.net để kiểm tra

Như vậy Nhân Hòa đã cùng các bạn cấu hình máy chủ cloud thành máy chủ VPN,

Hẹn gặp lại các bạn lần sau tại wiki.nhanhoa.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *