Swap Memory

Hướng dẫn tạo và kích hoạt RAM Swap

RAM Swap là khái niệm bộ nhớ ảo được sử dụng trên hệ điều hành Linux. Khi VPS/Server hoạt động, nếu hết RAM hệ thống sẽ tự động sử dụng một phần ổ cứng để làm bộ nhớ cho các ứng dụng hoạt động. Với những server không có swap, khi hết RAM hệ thống…

Swap Ram là gì? Hướng dẫn tạo Ram ảo trên Linux

Swap Ram là gì? Hướng dẫn tạo Ram ảo trên Linux            1.Swap Memory là gì? Swap Memory là dung lượng ổ cứng chuyên dụng được sử dụng khi RAM hết bộ nhớ. Có một chương trình quản lý bộ nhớ trong Linux đảm nhiệm quá trình này. Bất cứ khi…