Ubuntu 24.04

Install LEMP Ubuntu 24.04

LEMP Stack (Linux, Nginx, MySQL / MariaDB và PHP) là một nhóm các ứng dụng phần mềm mã nguồn mở và miễn phí để lưu trữ và phát triển các ứng dụng web PHP. LEMP Stack có thể được sử dụng để triển khai cả ứng dụng web tĩnh và động. Ở bài viết này…

Install LAMP Ubuntu 24.04

LAMP Stack (Linux, Apache, MySQL/MariaDB và PHP) là một gói công nghệ nguồn mở để xây dựng trang web và ứng dụng web. Mỗi thành phần của LAMP Stack đều miễn phí và bạn có thể cài đặt nó cho cả môi trường phát triển và sản xuất. Trong hướng dẫn này, Nhân Hòa sẽ…

Upgrade Ubuntu 22.04 to 24.04 LTS

Chào các bạn, ở bài viết này Nhân Hòa sẽ cùng các bạn upgrade OS ubuntu 22.04 lên 24.04 bản LTS nhé. Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat) được ra mắt vào ngày 25 tháng 4 năm 2024. Phiên bản mới này sẽ được hỗ trợ trong 5 năm cho đến tháng 6 năm 2029. Các…