Tác giả: Hà Kiều Oanh

Cấu hình Zoiper trên tổng đài ảo điện thoại

Để thao tác chúng ta mở app Zoiper trên điện thoại sẽ có giao diện như bên dưới ta chọn setting Tiếp đó chọn Account trong phần setting Tiếp theo : Sau đó : Ở cửa sổ tiếp nhập đầy đủ thông tin các trường như ảnh bên dưới Trong đó : Account name: Tên…

Kết nối IP Phone Yealink với tổng đài ảo

Bước 1 : Chúng ta cắm dây mạng internet vào cổng “Internet” của IP Phone Yealink (Ở đây mình đang sử dụng Điện Thoại IP Phone Yealink SIP-T19E2) Lưu ý : Trường hợp bạn đang sử dụng nhiều đường mạng (FPT,VNPT..) hay dải mạng ( 192.168.1.x ; 10.10.10.x …) khác nhau thì bạn có thể…

Kết nối IP Phone Fanvil với tổng đài ảo

Bước 1 : Chúng ta cắm dây mạng internet vào cổng “LAN” của IP Phone Fanvil Lưu ý : Trường hợp bạn đang sử dụng nhiều đường mạng (FPT,VNPT..) hay dải mạng ( 192.168.1.x ; 10.10.10.x …) khác nhau thì bạn có thể cắm nối tiếp thêm 1 dây mạng từ điện thoại vào máy…