Tác giả: Hà Kiều Oanh

Câu lệnh import database từ file .sql

Nếu file data dung lượng quá lớn, 50MB+, thì chúng tôi khuyến cáo bạn sử dụng sqlcmd sqlcmd -S SERVERNAME\INSTANCE_NAME -d DataName -i C:\path\mysqlfile.sql -o C:\path\output_file.txt … Mã: Tên srv: SERVERNAME INSTANCE_NAME là SQLEXPRESS (nếu bạn dùng bản express ) File output.txt khi xuất ra sẽ có dạng: … (1 rows affected) Processed 100 total records (1 rows affected)…

Cấu hình VPC cho Switch Nexus

Cách cấu hình VPC cho 2 switch cisco nexus. Bước1. Cấu hình cơ bản Cấu hình hostname Switch# configure terminal switch(config)# hostname switch-ceph-com-1-40GB Switch# configure terminal switch(config)# hostname switch-ceph-com-2-40GB Cấu hình LLDP (không sử dụng DCBX), VPC và interface vlan switch-ceph-com-1-40GB(config) feature lldp switch-ceph-com-1-40GB(config) feature vpc switch-ceph-com-1-40GB(config) feature interface-vlan switch-ceph-com-1-40GB(config) no lldp tlv-select dcbxp switch-ceph-com-2-40GB(config)…

Cấu hình ip tĩnh trên ubuntu 18

Bắt đầu với phiên bản 17.10, Netplan là công cụ quản lý mạng mặc định trên Ubuntu, thay thế tệp cấu hình /etc/network/interfaces trước đây được sử dụng để định cấu hình mạng trên Ubuntu. Các bạn có thể sử dụng lệnh ip link như bên dưới ip link – Cấu hình ip tĩnh Lệnh sẽ in…

Đồ họa Grafana thay cho Zabbix – [CÁCH CÀI ĐẶT]

Có rất nhiều phần mềm nổi tiếng về giám sát hệ thống, giám sát mạng (PRTG, Nagios, Centreon, Cacti, Observium…). Zabbix là một phần mềm giám sát rất mạng mẽ và dễ sử dụng. Zabbix ghi lại tình trạng các thiết bị, sự cố, hiệu năng sử dụng… giúp người quản lý dễ dàng có…

Cài đặt Zabbix version 3.4 on Ubuntu 16.04

I, Chuẩn bị Small – CentOS – Virtual Appliance – MySQL InnoDB – monitor 100 host Medium – CentOS – 2 CPU cores/2GB RAM – MySQL InnoDB – monitor 500 host Large – RedHat Enterprise Linux – 4 CPU cores/8GB RAM – RAID10 MySQL InnoDB or PostgreSQL – monitor >1000 host Very large – RedHat Enterprise Linux – 8…

Cài đặt Odoo sử dụng Docker

Docker là một trong những giải pháp đóng gói và cài đặt có xu hướng phát triển mạnh hiện nay.  Odoo là một hệ thống lớn, tích hợp các module E-commerce (TMDT), ERP (hoạch định tài nguyên doanh nghiệp), CRM (quan hệ khách hàng), quản lý kho bãi, … Triển khai cho doanh nghiệp với…

Cài đặt FTP Server với ProFTPD

Đầu tiên bạn cần cài đặt EPEL repository để có thể cài đặt ProFTPD dùng lệnh yum. Tiếp theo cài đặt ProFTPD yum install proftpd Cấu hình ProFTPD – Cài đặt FTP Server Để cấu hình ProFTPD, bạn hãy chỉnh sử file proftpd.conf nano /etc/proftpd.conf Không như những FTP Server khác, mặc định ProFTPD sẽ disable anonymous login nên bạn…

Cách chuyển mail với lệnh imapsync – [CHI TIẾT]

Chỉ cần một máy linux các bạn có thuyển chuyển tất cả các email từ một server này sang server. Bạn sẽ tạo ra một csv với thông tin của mọi người và chỉ cần chạy một lệnh để chuyển qua tất cả. Đầu tiên các bạn cài đặt epel repo. CentOS 5: wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm…

Đổi mật khẩu quản trị tổng đài – [HƯỚNG DẪN]

Để thay đổi mật khẩu quản trị tổng đài trong trường hợp chúng ta vẫn đăng nhập được với password cũ chúng ta sẽ thao tác theo các bước sau Login vào trang quản trị tổng đài và thao tác như ảnh bên dưới Tiếp theo cửa sổ hiện ra chúng ta sẽ nhập thông…

Upload nhạc chờ lên tổng đài – [CHI TIẾT]

Khi cần sử dụng nhạc chờ trên tổng đài chúng ta cần upload sẵn một file nhạc lên tổng đài với định dạng chuẩn là WAV (có công cụ hỗ trợ convert online ra file wav trên internet) Các bước tiến hành upload 1 file nhạc chờ lên tổng đài như sau Truy cập vào…