Tác giả: Hà Kiều Oanh

Cài đặt SSL trên Zimbra – [KHÔNG THỂ BỎ QUA]

Hướng dẫn cài đặt SSL mất phí trên máy chủ zimbra bằng dòng lệnh #su – zimbra Vị trí mặc định của  zmcertmgr tool là /opt/zimbra/bin/zmcertmgr. Cài đặt certificate, theo các bước sau: 1. Chuẩn bị Certficate Bạn có thể mua certificate tại Nhân Hòa Sau khi nhận được thông tin với đầy đủ CA,…

Cài đặt SSL Let’s Encrypt email server zimbra – [HƯỚNG DẪN]

Email server zimbra hỗ trợ việc cài đặt chứng chỉ SSL miễn phí Let’s Encrypt cho mail.domain đại diện cho email server. Sử dụng công cụ online để check trạng thái chứng chỉ SSL cho tền miền https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html Cài đặt Let’s Encrypt cho mail.congtynhanhoa.space – Trước khi cài đặt SSL free – Các bước cài đặt Bước…

Cài đặt email server zimbra trên CentOS 7 – [NHANH NHẤT]

1. Chuẩn bị – Phiên bản: zimbra 8.8 trên CentOS 7 – Cấu hình tối thiểu: RAM: 2GB, Disk: 30GB, CPU: 3 core – Chuẩn bị tên miền: Một tên miền đã trỏ bản ghi mail (điều này là cần thiết vì trong quá trình cài đặt sẽ yêu cầu tên miền phân giải được bản ghi…

Cách tạo Whitelist / Blacklist trên Zimbra Webmail

1. Đăng nhập vào Webmail Zimbra  2. Nhấp vào Preference từ webmail và nhấp vào Mail từ menu bên trái cách tạo Whitelist / Blacklist 3. Bây giờ cuộn xuống trang và chọn Spam filter option Để đưa miền vào Whitelist: Thêm địa chỉ email hoặc miền dưới ô Allow messages from và click Add…

Xóa tất cả thư trong exim mail queue

Hướng dẫn xóa hàng đợi thư trên Exim do bị treo hàng đợi hoặc bị thư rác Hàng đợi thư số lượng exim -bpc  View content mail exim -bp Delete 1 email with message-id exim -Mrm {message-id} Xóa tất cả email trong hàng đợi thư exim -bp | awk ‘/ ^ * [0-9] + [mhd] /…

Cập nhật customerbuild 2.0 cho Directadmin

NếU BạN Đang Use BảN Customerbuild 1.1 Hay 1.2 Cho DirectAdmin Và Cần Cập nhật Lên Customerbuild 2.0 Với Nhiều Tính Năng Tiện Dụng Trong Việc Xây dựng Module Cho DirectAdmin NHư PHP 5.6, Mariadb, Webserver Nginx_apache … Bạn Thực hiện Theo Trình Tự Các Lệnh Sau: Cập nhật xây dựng lên customerbuild 2.0 cd /usr/local/directadmin…

Mô hình lập trình MapReduce Skip to end of metadata [TỔNG QUAN]

Khái niệm :  Mapreduce là một mô hình lập trình, thực hiện quá tình xử lý tập dữ liệu lớn. Mapreduce gồm 2 pha : map và reduce. Hàm Map : Các xử lý một cặp (key, value) để sinh ra một cặp (keyI, valueI) – key và value trung gian. Dữ liệu này input vào…

Tổng quan Loadavg – [CHI TIẾT]

Loadavg là gì và được tính toán như nào? Trước tiên bắt đầu với systemload hay còn gọi là load. Systemload thể hiện số công việc hiện tại hệ thống đang thực thi. Một server hoàn toàn nhàn rỗi có load là 0 Mỗi tiến trình đang chạy hoặc chờ đợi cpu xử lý sẽ add…

Thay thế nội dung file với sed – [CỤ THỂ]

Đôi khi bạn có một (hay nhiều) file tương đối lớn và bạn muốn thay đổi môtj vài từ hoặc câu trong file (nhiều files) đấy, thay vì bạn mở file (từng file) để sửa thì bạn có thể dùng lệnh find và sed để thực hiện. Cấu trúc sed: sed [OPTION]… {script-only-if-no-other-script} [input-file]… (bạn…

Cấu hình webserver Nginx – [HƯỚNG DẪN]

Giới thiệu Nginx là 1 máy chủ reverse proxy mã nguồn mở cho các giao thức HTTP, HTTPS, SMTP, POP3 và IMAP, cũng như là 1 máy chủ cân bằng tải (load balancer), HTTP cache và web. Dự án Nginx được bắt đầu với việc tập trung vào tính đồng thời cao, hiệu năng cao…