Cách tạo email trên Directadmin Hosting Nhân Hòa

Tác giả: 01/03/2022

Bước 1: Đăng nhập vào host chọn email account

Bước 2: chọn creat mail account

Bước 3: Điền tên email, pass mà bạn muốn tạo sau khi điền đầy đủ thông tin bạn chọn create để hoàn tất.

Sau khi tạo thành công sẽ có dạng:

Chúc các bạn thành công

01/03/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.