Phần 2: Hyper-V Network

Tác giả: 02/03/2024

Cấu hình Hyper-V Network

Sau khi cài đặt Hyper-V ở phần 1.
Để các Virtual Machine có thể ip ra được internet ta phải lưu ý.

I. Các bước cấu hình Network

  1. Sau khi cài đặt xong Hyper-V. Reboot server card vật lý sẽ mất IP.
    • Kiểm tra Server sẽ xuất hiện một card mạng vEthernet.

as

  1. Cấu hình IP sang card “vEthernet”
  •   Tích vào các tùy chọn trên card vEthernet

tq

 

qq

  • Sau đó cấu hình IP cho card  vEthernet

dsd

 

  1. Bỏ cấu hình IP trên card vật lý ban đầu:
  • Tích các tùy chọn trên card vật lý ban đầu

ee

 

ccc

 

  • Cấu hình bỏ IP trên card vật lý ban đầu

cx

 

 

Sau đó reboot server và kiểm tra kết nổi của các Virtual Machine trong Hyper-V.

Mong rằng bài viết cấu hình Hyper-V Network sẽ giúp ích được cho các bạn. Hẹn gặp các bạn tại phần sau: Tiến hành cài đặt máy ảo

Chúc các bạn thành công!

Trả lời