virtual machine

Phần 2: Hyper-V Network

Cấu hình Hyper-V Network Sau khi cài đặt Hyper-V ở phần 1. Để các Virtual Machine có thể ip ra được internet ta phải lưu ý. I. Các bước cấu hình Network Sau khi cài đặt xong Hyper-V. Reboot server card vật lý sẽ mất IP. Kiểm tra Server sẽ xuất hiện một card mạng…

Phần 1: Cài đặt Hyper-V

Hướng dẫn cài đặt Hyper-V Hyper-V là một sản phẩm sử dụng để ảo hoá phần cứng của Microsoft. Bài viết sẽ hướng dẫn cài đặt Hyper-V trên hệ điều hành Windows Server 2019. I. Yêu cầu phần cứng Các yêu cầu cài đặt  có thể tuỳ thuộc vào phiên bản Windows Server đang sử…