Phần 2: Hyper-V Network

Tác giả: 08/04/2023

Cấu hình Hyper-V Network

Sau khi cài đặt Hyper-V ở phần 1.
Để các Virtual Machine có thể ip ra được internet ta phải lưu ý.

I. Các bước cấu hình Network

  1. Sau khi cài đặt xong Hyper-V. Reboot server card vật lý sẽ mất IP.
    • Kiểm tra Server sẽ xuất hiện một card mạng vEthernet.

as

  1. Cấu hình IP sang card “vEthernet”
  •   Tích vào các tùy chọn trên card vEthernet

tq

 

qq

  • Sau đó cấu hình IP cho card  vEthernet

dsd

 

  1. Bỏ cấu hình IP trên card vật lý ban đầu:
  • Tích các tùy chọn trên card vật lý ban đầu

ee

 

ccc

 

  • Cấu hình bỏ IP trên card vật lý ban đầu

cx

 

 

Sau đó reboot server và kiểm tra kết nổi của các Virtual Machine trong Hyper-V.

Mong rằng bài viết cấu hình Hyper-V Network sẽ giúp ích được cho các bạn.

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *