Meet

BigBlueButton – Hướng dẫn các thao tác của người điều hành với phòng họp

1. Mời tham gia phòng họp 2. Upload slide 3. Tạo một poll 4. Chia sẻ video bên ngoài vào phòng họp 5. Chia sẻ ghi chú (Share notes) 6. Các công cụ thao tác với slide và bảng 6.1. Viết chữ, vẽ hình lên slide hay vùng bảng 6.2. Quay lại thao tác trước…

BigBlueButton – Cấu hình tích hợp vào Moodle

Yêu cầu: Có Server Moodle đang chạy Server BBB hoạt động dưới tên miền và có https Cài đặt: Cài đặt thêm Plugins BigBlueButtonBN cho Moodle Đăng ký tài khoản của Moodle trên trang https://moodle.org/login/index.php Lựa chọn cách đăng ký tài khoản mà bạn muốn, hoàn tất đăng ký tài khoản moodle Sau khi đăng ký…

BigBlueButton – Cấu hình quản trị Admin

1 . Disable đăng ký tài khoản mới trên giao diện bằng cách chỉnh sửa cấu hình file /root/greenlight/.env Đối với Server BBB mặc định sẽ cho phép enable cả phần đăng ký tự do, mặc dù các user này chỉ ở mức là User thường nhưng việc quản lý tài nguyên sẽ rất khó khăn….