cài đặt SSL

Cài đặt SSL trên Zimbra – [KHÔNG THỂ BỎ QUA]

Hướng dẫn cài đặt SSL mất phí trên máy chủ zimbra bằng dòng lệnh #su – zimbra Vị trí mặc định của  zmcertmgr tool là /opt/zimbra/bin/zmcertmgr. Cài đặt certificate, theo các bước sau: 1. Chuẩn bị Certficate Bạn có thể mua certificate tại Nhân Hòa Sau khi nhận được thông tin với đầy đủ CA,…

Cài đặt SSL Let’s Encrypt email server zimbra – [HƯỚNG DẪN]

Email server zimbra hỗ trợ việc cài đặt chứng chỉ SSL miễn phí Let’s Encrypt cho mail.domain đại diện cho email server. Sử dụng công cụ online để check trạng thái chứng chỉ SSL cho tền miền https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html Cài đặt Let’s Encrypt cho mail.congtynhanhoa.space – Trước khi cài đặt SSL free – Các bước cài đặt Bước…