cài đặt SSL

Cài đặt SSL trên Zimbra – [KHÔNG THỂ BỎ QUA]

Hướng dẫn cài đặt ssl trên zimbra bằng command su – zimbra Vị trí mặc định của  zmcertmgr tool là /opt/zimbra/bin/zmcertmgr. Cài đặt certificate, theo các bước sau: 1. Upload certificate (.crt) và CA bundle (.ca-bundle) files ở bất kỳ folder nào trên server. Certificate và CA bundle có thể download tại SSLs.com. Nếu bạn không…

Cài đặt SSL Let’s Encrypt email server zimbra – [HƯỚNG DẪN]

Email server zimbra hỗ trợ việc cài đặt chứng chỉ SSL miễn phí Let’s Encrypt cho mail.domain đại diện cho email server. Sử dụng công cụ online để check trạng thái chứng chỉ SSL cho tền miền https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html Cài đặt Let’s Encrypt cho mail.congtynhanhoa.space – Trước khi cài đặt SSL free – Các bước cài đặt Bước…