terminal trên web centos7

Quản trị máy chủ Linux qua web

Quản trị máy chủ Linux qua web Khi sử dụng máy chủ Linux để quản trị, các bạn sẽ sử dụng các câu lệnh để quản lý máy chủ. Các phiên bản hỗ trợ giao diện thường sẽ tốn nhiều tài nguyên của server. Các nhà phát hành đã đưa ra một giải pháp giúp…