Win server

Phần 3: Cài đặt máy ảo cho Hyper-V

Cài đặt máy ảo cho Hyper-V Bài viết hướng dẫn tạo máy ảo sau khi đã cài đặt ảo hóa Hyper-V Truy cập Hyper-V Manager Chọn New -> Virtual Machine New Virtual Machine Wizard Nhập tên máy ảo: Specify Generation – Generation 1: Hỗ trợ hệ điều hành 32-bit và 64-bit cung cấp phần cứng…