Phần 3: Cài đặt máy ảo cho Hyper-V

Tác giả: 02/03/2024

Cài đặt máy ảo cho Hyper-V

Bài viết hướng dẫn tạo máy ảo sau khi đã cài đặt ảo hóa Hyper-V

 1. Truy cập Hyper-V Manageradsad
 2. Chọn New -> Virtual Machine
 3. fasNew Virtual Machine Wizard
  gags
 4. Nhập tên máy ảo:
  asfa
 5. Specify Generation
  – Generation 1: Hỗ trợ hệ điều hành 32-bit và 64-bit cung cấp phần cứng ảo tương thích với các phiên bản Hyper-V trước đó.
  – Generation 2: Có firmware dựa trên UEFI và các tính năng ảo hóa mới hơn. Hỗ trợ hệ điều hành 64-bitfsafw
 6. Nhập dung lượng RAM thiết lập cho máy ảo:safsaf
 7. Chọn Virtual Switch để kết nối mạng cho máy ảogfgsd
 8. Connect Virtual Hard Disk:
  – Create a virtual hard disk: Tạo ổ cứng ảo mới cho máy ảo ở ngay bước này bằng cách bấm vào Create a virtual hard disk, đặt tên (Name), nơi lưu (Location) và kich thước ổ cứng (Size).
  – Installation Options:
  – Attach a virtual hard disk later: Sẽ cấu hình ổ cứng sau.yrer
 9. Installation Options:
  – Có 3 tùy chọn:
  + Cài đặt sau
  + Cài đặt từ image file có sẵn trên máy
  + Cài đặt từ internet.
  reeeeet
 10. Finishtrert
 11. Khởi động và cài đặt máy ảo:reted
  fffd
  ggf
  ffd
  dfd
  hdf
  hfw
  wdssgsdsdsd

Trả lời