Hyper-V

Phần 3: Cài đặt máy ảo cho Hyper-V

Cài đặt máy ảo cho Hyper-V Bài viết hướng dẫn tạo máy ảo sau khi đã cài đặt ảo hóa Hyper-V Truy cập Hyper-V Manager Chọn New -> Virtual Machine New Virtual Machine Wizard Nhập tên máy ảo: Specify Generation – Generation 1: Hỗ trợ hệ điều hành 32-bit và 64-bit cung cấp phần cứng…

Phần 1: Cài đặt Hyper-V

Hướng dẫn cài đặt Hyper-V Hyper-V là một sản phẩm sử dụng để ảo hoá phần cứng của Microsoft. Bài viết sẽ hướng dẫn cài đặt Hyper-V trên hệ điều hành Windows Server 2019. I. Yêu cầu phần cứng Các yêu cầu cài đặt  có thể tuỳ thuộc vào phiên bản Windows Server đang sử…