window

[Monitoring 4] Prometheus-Grafana-Exporter – Giám sát Window

Như vậy ở phần 3 chúng ta đã có cách cài đặt giám sát nhanh 1 host Linux Host. Ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách giám sát 1 host Windows. Tóm tắt quá trình Cài đặt exporter trên host Window Add host window vào Prometheus Server Xây dựng đồ họa quan sát…

Hướng dẫn kiểm tra File/Folder chiếm dung lượng trên window

Bạn đang upload lên website các file hoặc ảnh bỗng dưng không thể upload, có thể do gói hosting / VPS của bạn đã đạt tới giới hạn . Trường hợp khi full dung lượng Disk của host /VPS còn khiến các website của bạn không thể truy cập. Sau đây Nhân Hòa sẽ hướng…