Tác giả: Bùi Thanh Tú

Hướng dẫn sử dụng SSH Key

1. SSH key là gì ? SSH key có thể hiểu đơn giản là một kiểu xác thực đối chiếu giữa người dùng (Private Key) và Server/VPS (Public key). Ta có thể coi Private Key như là chìa khóa, còn Public Key đóng vai trò là ổ khóa. 2. Lợi ích của việc sử dụng…

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng AutoSSL trên cPanel

1. AutoSSL là gì? AutoSSL là giải pháp cho một trong những điểm khó khăn nhất tồn tại đối với mọi người dùng cPanel & WHM cài đặt SSL. Với AutoSSL, ta không cần thêm biểu mẫu để điền và không cần sao chép chứng chỉ thủ công vào từng vị trí. Sau khi bạn…