Tác giả: Hà Kiều Oanh

Cài đặt email server zimbra trên CentOS 7

Giới thiệu về Zimbra Mail Server Zimbra Collaboration là giải pháp Email Server nguồn mở hàng đầu thế giới về tính năng, độ ổn định và bảo mật cao. Ngoài ra, Zimbra không chỉ là một ứng dụng về email server mà nó còn là một giải pháp hoàn chỉnh để triển khai môi trường…

Hướng dẫn sửa lỗi mixed content trong WordPress

Nếu bạn gặp phải cảnh báo mixed content trên trang WordPress của mình thì đừng bỏ qua nó nhé. Cảnh báo này cho biết cấu hình website có gì đó chưa đúng, kể cả sau khi bạn đã cài đặt SSL thành công. Lỗi này có thể dẫn đến vấn đề nghiêm trọng hơn nếu nó không…

Moodle – Thay đổi moodle site’s domain name

Step-by-step guide Để thay đổi domain name trong moodle site của bạn, ví dụ từ “old.domain.com” thành “new.domain.com” bạn làm như sau: 1. Trỏ new.domain.com về IP của máy chủ 2. Thay đổi moodle bằng cách: Truy cập trang quản trị (vẫn đang chạy tại old.domain.com) và thay thế http://old.domain.com bằng http://new.domain.com : http://old.domain.com/admin/tool/replace/ ( version >= 2.5)  …

Tạo chữ ký trên webmail cPanel

How to set up email signature in cPanel webmail You can create HTML-formatted email signature in your cPanel account using 2 web-interfaces: Horde or Roundcube. cPanel webmail can be accessed by these links: http://yourdomain.com/webmail https://serverXX.web-hosting.com/webmail (replace serverXX with the actual server name your cPanel account is hosted on If you have not created your email account yet, check this guide….

Thay đổi ngôn ngữ trên WEBMAIL (roundcube, SquirrelMail, horde) Skip to end of metadata

Change Language in RoundCube – Thay đổi ngôn ngữ trên WEBMAIL 1) Log in to RoundCube. 2) Click on ‘Settings’ option. 3) Navigate to Preferences > User interface. 4) Click on the drop-down menu for changing the language. Select the desired language and click the button ‘Save’. Change Language in SquirrelMail – Thay đổi ngôn…

Hướng dẫn trỏ bản ghi Umail.vn

Để sử dụng dịch vụ UMAIL, tên miền cần được trỏ các bản ghi sau: 1- Bản ghi MX Hostname:  @ Type: MX Priority: 10 Value:  smtp.umailsmtp.com. TTL: 3600 Ví dụ: 2- Bản ghi CNAME Hostname:  umail._domainkey Type: CNAME Value:  dkim.umailsmtp.com. TTL:  3600 ví dụ: 3. Bản ghi SPF Hostname:  @ Type: TXT Value:  v=spf1 include:dnsexit.com include:_spf.umailsmtp.com -all TTL:  3600 ví dụ:…

Link gỡ blacklist hotmail

Khi gửi mail đi hotmail hoặc 1 số domain nào đó dùng dịch vụ hotmail và bạn nhận được thông báo lỗi như sau: 550 SC-001 (COL004-MC1F24) Unfortunately, messages from x.x.x.x weren’t sent. Please contact your Internet service provider since part of their network is on our block list. You can also refer your provider…

Ứng dụng tiêu biểu của GSuite – [ĐẦY ĐỦ NHẤT]

Gmail – ứng dụng tiêu biểu của GSuite Gmail là một trong những giải pháp quản trị dịch vụ email được cài đặt nhiều nhất thế giới hiện nay. Hẳn không cần bàn thêm về chất lượng của ứng dụng này nữa. Một số tính năng tiêu biểu có thể kể đến như sau : Dung…